GEOTERMALNA ENERGIJA


 

• Osnovni elementi sistema

• Proizvodi

• Primena

Ekonomski proračuni

Termin geotermalna energija odnosi se na korišćenje toplote unutrašnjosti Zemlje, koji je u srcu 4000-7000 ° koJi Je približno temperaturi površine Sunca. Geotermalna energija je svuda ispod nas. Negde je lako dostupna ili sama do površine zemlje u obliku tople vode ili pare, a negde na velike dubine i praktično nedostupna.

Ovo je ekonomski i energetski najefikasniji sistem za grejanje i hladjenje prostora. Toplotna energija može da se uzme iz podzemnih voda koje su na temperaturi od oko 14° C tokom cele godine. Iz izbušenog bunara voda se prepumpava u razmenjivač toplote u kome se deo toplote iz podzemne vode prenosi u freon koji tada isparava. Delimično ohlađena voda vraća se u drugi bunar koji je iste dubine kao i prvi tako da se tokovi podzemnih voda ne remete. Freon koji je sada u gasovitom stanju sabija se kompresorom i tada otpušta latentnu prenetu toplotu i predaje je je vodi koja cirkuliše kroz kondezator i podni sistem cevi u zgradi.

Prednosti ovakog sistema za grejanje i hlađenje su sledeće:

  • Preko 70% energije potrebne za grejanje prostora dobija se iz podzemne vode besplatno u toku celog  veka eksploatacije toplotne pumpe.
  • Podni sistem za grejanje i hlađenje u kombinaciji sa toplotnom pumpom je potpuno ekološki način korišćenja energije.
  • Toplotna pumpa za grejanje ili hlađenje uključuje se na početku grejne sezone, a isključuje se na kraju. Time se postiže najbolji energetski učinak i prostor je zagrejan na željenu temperaturu tokom celog perioda. Isto važi i za period hlađenja prostora.
  • Podno grejanje omogućava racionalnije korišćenje prostora zbog toga što nema potrebe za postavljanjem radijatora. To pruža mogućnost za maksimalno prilagođavanje enterijera potrebama i vizuelnom utisku.
  • Snižavanje temperature životnog ili radnog ambijenta u proseku za 1° C donosi energetsku uštedu od 5 do %.
  • Jednokratnom investicijom se rešava i grejanje i hlađenje prostora.Geotermalna energija za domaćinstvo
LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


SUPERBRANDS
Pogledajte fotografije i video sa svečane dodele nagrada »

KATALOG
Pogledajte katalog Tesla sistema »

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

ISO 37001

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »